Anadolu Lisesi

Akademik Takip

Her hafta sonunda uyguladığımız Konu Tarama Sınavları (KTS) ile hafta içinde öğrendiklerimizi, aylık "Raunt" deneme sınavları ile genel eksiklerimizi ölçüyor, hangi derste, hangi konuda eksiğimiz olduğunu belirleyerek rehberlik servisimizin hazırladığı programlar ile tam öğrenmeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her hafta Kişisel Akademik Takip (KAT) toplantılarında her bir öğrencinin derslerdeki gelişimini tek tek takip edip, değerlendiriyor ve gerekli durumlarda bireysel yada gurup etütleri düzenliyoruz. Genel değerlendirmelere ek olarak her hafta iki öğrencinin başarı grafiğini ayrıntılı olarak izliyor, görülen eksikliklerin giderilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli çözüm stratejileri oluşturup sonucu hemen velimiz ve öğrencimizle paylaşarak birlikte daha başarılı olmak için çalışıyoruz.

Akademik Takip

Adabilim ailesi içinde yer alan her bireyin hayata bütün yönleriyle hazır olması için yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu amaçla Akademik Takip Komisyonlarımızla her hafta düzenli olarak öğrencilerimizin başarı gelişimini değerlendiren toplantılar yapıyor, çalışma programları belirliyor, bu programların gelişimini izliyor, sorunları tespit ederek çözüm yolları arıyor, bulunan çözümlerin uygulanması için ivedilikle harekete geçiyoruz.

Yetenek Atölyeleri

Öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda oluşturduğumuz atölyelerle yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz... Robotik ve Kodlama Atölyesi - Kara Kalem Atölyesi - Dene/Yap Atölyesi - Dikiş Atölyesi - Ahşap Atölyesi - Yazarlık Atölyesi - Fotoğraf Atölyesi - Mutfak Atölyesi - Seramik & Çini Atölyesi - Tiyatro Atölyesi - Enstruman Atölyesi - Dil Atölyesi - Safahat Okumaları - Mesnevi Okumaları - Gülistan Okumaları - Atasözleri Okumaları - Kutadgu Bilig Okumaları - Leyla ile Mecnun Okumaları

Okuma Grupları

Öğrencilerimizi okuma gurupları üzerinden takip ediyoruz. Her okuma gurubumuzla ayda en az iki kitap okuyor ve okunan kitapların kritiklerini yazarları/hocalarımız ile yapıyoruz. Değerler eğitimini her ay ezberlediğimiz şiir/ayet/hadisler ile pekiştiriyor, adab-ı muaşeret konularını işliyoruz. Her ay için ayrı ayrı belirlediğimiz örnek şahsiyetleri bu kapsamda öğrencilerimize tanıtıyoruz. Belirli takvimle sene içine yayılan etkinliklerimizle söyleşiler, geziler, tiyatro oyunları, sinema günleri, konferanslar ve yarışmalarla öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönlerini destekliyoruz. Akademik takip süreçleri ve önleyici rehberlik süreçlerimizi gurup sorumlusu hocalarımız üzerinden velilerimize aktarıyoruz.

Yedincioğul Şiir Akşamları

Üstad Sezai Karakaoç’un “Masal” şiirinden esinlenerek ismini verdiğimiz ve edebiyatımıza eşsiz eserler kazandıran şairlerimizin seçkin eserlerinin öğrencilerimiz tarafından yorumlandığı ve bu yıl altıncısını gerçekleştirme onuruna eriştiğimiz “Yedincioğul Şiir Akşamları” programını organize ederek geleceğe hazırladığımız öğrencilerimizin gelenek ile bağ kurmalarını sağlıyoruz.

Kilittaşı ve Yedincioğul Dergileri

İlim komisyonu öğrencilerimizin geleneksel olarak düzenlediğimiz İlim Şenliği için hazırladığı proje / makalelerinin yer aldığı KİLİTTAŞI ve Kültür Sanat Komisyonu öğrencilerimizin şiir, deneme, öykü ve çizimlerinin yayınlandığı YEDİNCİOĞUL dergilerimiz ile öğrencilerimize kendilerini ifade edebileceklerini ortamlar oluşturuyoruz.

İlim Şenliği

Öğrencilerimizin bilgiyi uygulamaya aktarmaları amacıyla Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Coğrafya ilim dallarında hazırladıkları projelerin sergilendiği "İlim Şenliği" organizasyonumuz ile öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerini sağlıyoruz.

Dil Eğitimi

Yabancı Dil eğitiminde kur sistemi. Her gün 2 saat, haftada 5 gün, toplam 10 saat dil eğitimi. Erasmus (Yurt Dışı Eğitim Programları) ile öğrencilerimizin yabancı dil eğitimini hızlandırıyoruz. 11. ve 12. sınıflar için akademik dil sınıflarımız ile üniversitede yabancı dil okumak isteyen öğrencilerimizi YKS Yabancı Dil sınavına tam donanımlı bir şekilde hazırlıyoruz. Level system in foreign language education. 2 hours a day, 5 days a week, a total of 10 hours of language training. We accelerate the foreign language education of our students with Erasmus (Overseas Education Programs). With our academic language classes for the 11th and 12th grades, we prepare our students who want to study a foreign language at the university fully equipped for the YKS Foreign Language exam.

Eyvah Dememek için Geleceğimi Seçiyorum

Öğrencilerimizin eğitimini hayatla ilişkilendirmelerini destekliyoruz. Geleceğimi seçiyorum projesi ile öğrencinin akademik başarının yanı sıra iş tecrübelerinin de artırılması sağlamak amacıyla seçmek istediği meslek grubunun yanında en az 3 haftalık staj yapmasını sağlayarak bilinçli meslek seçimi yapmasına yardımcı oluyoruz.

Profesyonel Destekli Spor

Sağlıklı bir bedenin bize verilen en büyük nimet olduğunun bilinciyle öğrencilerimizin birçok spor branşında yetenek ve eğilimlerini tespit ederek profesyonel antrenörlerle destekliyoruz.