Çocuk Akademisi

Anne Sıcaklığında Ev Ortamı

Bir çocuk daima anne sıcaklığını arzu eder. Yine her anne evladı ne kadar büyürse büyüsün annesi olarak onu muhafaza edebilmek için didinir. Anne-çocuk arasındaki bu kıymetli bağı gönülden destekliyor, kurumumuz içinde o sıcaklığı sağlayacak her türlü yakınlığı–pedagojik bilgi ve değerler doğrultusunda- seve seve kuruyoruz. Çünkü çocukların anne eli değen her yerde huzur bulacağını biliyor, annelerimizin izlerini muhabbetini yol azığımız içinde bulunduruyoruz. Kendi evlatlarımıza nasıl davranılmasını arzu ediyorsak, kurumumuz bünyesindeki bütün evlatlara o şekilde muamele ediyor; öğretmen-öğrenci ilişkisinden öteye anne sıcaklığı içinde dokunabilmeyi arzu ediyoruz. Çünkü ancak böyle olursa tohumlarımız filizlenebilir! Sevgiyle sulaya sulaya…

Her Daim İletişim

Her çocuk biricik ve özeldir. Dolayısıyla her biri özel ilgiye değer. Velilerimizle birebir kurduğumuz iletişimi çok önemsiyor, birlikte hareket etmekten mutluluk duyuyoruz. Çocuğun ailesi, sosyal çevresi, kendine has özellik ve meseleleriyle incelikle ilgilenmek için gayretimizi daima diri tutuyoruz. Birebir görüşmelerin öneminin farkında olup, görüşmelerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Velilerimizle yolculuğumuz boyunca birbirimizi destekleyici bir anlayışı benimsemekten memnuniyet duyuyoruz.

Sağlıklı Beslenme

Yediklerimizin karakter gelişimi ve ruh sağlığı üzerindeki etkisi bugün hem bilimsel hem mânevi kaynaklarımızda yerini önemle koruyor. ‘’Ne yersen osun’’ düsturu ile yavrularımızın her açıdan doyurucu, sağlıklı ve en doğal olanla beslenmesini ciddiye alıyor, bunu sağlayabilmek için her gün taptaze bir heyecan ve donanımla gayret ediyoruz. Sağlıklı beslenmeyi sevebilecekleri şekillerde sunmayı çok önemsiyor, hayatlarına yerleştirilmesi gereken en kıymetli alışkanlıklardan biri olarak kabul ediyoruz.

Sağlıklı Beslenme

İnsanın karakteri üzerinde dört büyük müessir vardır. Bunlar: 1. Aldığı gıdanın helâllik derecesi. 2. Anne-babanın tesiri. 3. Tahsil gördüğü okul ve yetiştiği toplum. 4. Muhabbet beslediği kimselerin manevi durumu. Karakter üzerinde en büyük etkiye sahip olan bu dört unsurun en temelinde yer alan helallik meselesini kırmızı çizgimiz kabul ediyor, şüpheli olandan daima uzak duruyoruz. Örneğin: yoğurdumuzu kendimiz mayalıyor; zeytin, tereyağı gibi doğal gıdaları kullanıyor, paketlenmiş hazır ürünlerden uzak duruyoruz. Helal ve temiz olan ile beslenen yavrularımızın gelişimini görmek bizim için en büyük mutluluklardan biri!

Rehberlik Hizmeti

Her başlangıç ve geçiş süreci adaptasyon gerektirir. Süreç içinde yürürken zorlandıklarında, daha özel bir alâkaya ve yönlendirmeye ihtiyaç duyduklarında ellerini tutmak için rehberlik hizmetimiz daima hazır.

Uyku Saati

Beyinlerinin gelişimi ve öğrenim süreçleri devam eden yavrularımız için uykunun en temel ihtiyaçlardan biri olduğu bilimsel olarak kanıtlanan gerçeklerden biri. Hafızanın güçlenmesi ve erken yaşta öğrenimi kolaylaştırması açısından uyku; olmazsa olmazlarımızdan. Uyku sonrasında çocukların %10 daha fazla bilgi hatırladığı, uyku sırasında beynin öğrenme ve yeni bilgi edinmeye ilişkin bölgelerinde faaliyet artışı gözlendiği yine yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler arasında. Hâliyle kurumumuz eğitim-öğretimin bir parçası olarak, yavrularımızın öğlen uykusunu elbette ihmâl etmiyor.

Oyunlarla Beceri Gelişimi

Oyun oynamak, hiçbir zaman sadece oyun oynamak değildir. Pedagojik olarak çocuğun ruh dünyası ve öğrenim süreçleri üzerinde oyunun etkisi tahmin ettiğinizden çok daha fazla. Öğrenim, kazanım ve içselleştirmelerin yanı sıra; halledemediği, anlamlandıramadığı, olumsuz anıların etkisini onarma gücüne sahip olan oyun, üzerinde yoğunlaşmaya hayli değer bir konu. Yapılan araştırma ve deneysel çalışmalar bizlere gösteriyor ki akıl ve zeka oyunları çocukların hafızasını güçlendiriyor. Yine oyun içerisinde kontrol sağlama, sorun çözme gibi aşamalarla çocuğun stratejik bakış açısı ve problem çözme becerisi gelişiyor.

Oyunlarla Beceri Gelişimi

Farklı oyun kategorileri ile el ve göz koordinasyonunu arttırıp sağlamlaştırmak programımız kapsamında yer alıyor. Ayrıca dikkat dağınıklığının da çözümüne kaynaklık eden ‘’oyun’’ öylesine doldurulacak bir zaman diliminin çok daha fazlasını ifade ediyor. Bütün bu sebeplerle beraber, onlara yeni beceriler kazandıracak oyunları oynamaktan hem çok keyif alıyor, hem bu gelişime şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Masal Saati

Çocuklar doğrudan ifade edemedikleri duygu, düşünce ve meraklarını; benzeterek, eşleştirerek, değiştirerek öykü ve masal içerisinde kullanmaya eğilimlidirler. Onları sıkıntıya sokan herhangi bir korku, uzun izahlarla çözülemeyebilirken, bu konuda başarılı bir masal çocuğa rahat bir nefes aldırır. Yine kazandırılmak istenen güzel davranışların, dikte edilerek öğretilmesi hem zor hem onaylamadığımız bir duruşken; masallar üzerinden verim ve kazanım sağlamak keyifli ve kalıcı bir temele ev sahipliği yapar.

Masal Saati

Zihinlerini parlatmak, hayal dünyalarını geliştirmek, kaygılarını azaltmak, dünyaya daha mutlu ve sevgi dolu bireyler hazırlamak için masal en kıymetli yol azıklarımızdan. Bir varmış bir yokmuş… Dünyayı daha güzel bir dünya kılacak olan yegâne şeyin, çocuklar olduğunu kalbine nakşeden bir adab ve ilim yuvası varmış…

Dil Eğitimi

Dil bilimciler ve eğitimciler okul öncesindeki dönemde dil öğreniminin önemini son yıllarda daha kuvvetli vurgulamakta. Henüz tazecik olan beyinlerin gelişimi sırasında yabancı dillere yatkınlık, yakınlık ve bilgi kazandırmak atlanmaması gereken hususlardan biri. İleriki yaşlarda hiçbir aşinalık ve temel olmadan öğrenme ile eğitim sürecinin en başında atılan sağlam temeller ile dil kazanımı sağlanması elbette bir değildir. Gerek oyunlarla gerek şarkı ve etkinliklerle harmanlanarak sunduğumuz İngilizce derslerimizde; çocuklar eğlenerek öğreniyor.

Estetik ve Sanat

Çocuklar, yetişkinlerden daha farklı yolları ifade için seçerler. Resim bunların başında gelir. Görsel Sanatlar dersimizde hem gündemlerine renkli dünyalar sunmak, hem de iç dünyalarından haberdar olmak için gayret ediyoruz. Estetik eğitimi kazandırmanın en etkili yolunun sanat olduğunu biliyor, farklı birçok beceri ve etkinliği bu dersimiz içinde yavrularımıza mutlulukla sunuyoruz.

Melodinin Dili Müzik

Okulöncesi dönemde verilmek istenen eğitimi zenginleştirip, geliştirecek unsurlardan biri de şüphesiz müziktir. Müzikle birlikte sunulan etkinlikler yaratıcılığı ve verimi arttırırken, kalıcılığı da büyük oranda sağlamaktadır. Dersleri keyifle geçiren, sonraki dersi heyecanla bekleyen yavrularımız ise en büyük motivasyon kaynağımız! Estetik ve görsel sanatlarda olduğu gibi müzik alanında da yetenekli öğrencileri keşfetmek, onlarla ayrıca ilgilenmek, velilerimiz ile bu doğrultuda bilgilendirmelerde bulunmak misyonumuzun bir parçası.

Yaşayarak Öğrenme - Sosyal Gelişim

Dünyanın okul duvarlarından ibaret olmadığını, hâliyle sadece okul içindeki eğitimin eksik kalacağını biliyoruz. Bu sebeple anlatmanın ötesine geçerek yardımlaşmayı, yaşlıya hürmeti, ağaçların ve kuşların türlerini, doğanın güzelliklerini, alışveriş âdâbı gibi birçok toplumsal kazanımı; ziyaret, gezi ve faaliyetlerle besliyoruz. Eylemsel olarak değer ve olguları öğrenen yavrularımızın hayatlarının her döneminde sorumluluk sahibi ve iyi yürekli bireyler olmasını ümit ediyoruz.

Davranış Eğitimi

Sınıf içinde etkinlik, oyun, masal ve farklı yöntemlerle doğru ve faydalı davranışları onlara kazandırmak önceliğimiz. Selâmın tadını bilen, komşusunu ziyaret eden, sofraya seve seve yardım eden, uyuyup uyanmanın dahi bir âdâbı olduğuna inanıyor; bu hususlar ve daha nice davranış üzerinde düşünüp onlara yol göstermekten büyük keyif alıyoruz.

Ahlak ve Maneviyat

Şüphesiz sözlerin en güzeli Rabbimizin sözü, yolların en güzeli Rasûlünün (s.a.s) yoludur. Hayatları boyunca ihtiyacını duyacakları Kur’an’ı Kerim ile onları tanıştırmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyor, Kur’an okuma öğretiminin yanı sıra sabırla, muhabbetle dua ezberlerimizi sağlıyor, siyer bilgilerini yaşlarına uygun miktar ve üslupta vermeyi ihmal etmiyoruz. Bununla birlikte adımlarımızı pedagojik açıdan daima kontrol ederek atıyoruz.

Değerler Eğitimi

Adabilim ailesi olarak her ay bir değeri çocuklarımızın kalbine işlemek öncelediğimiz hususlardan bir diğeri. Seçilen değer üzerine zaman zaman ziyaret ve seminerler sunarken; konuya ilişkin oyun ve izahlarla destekliyoruz. Hoşgörü, yardımlaşma, sorumluluk gibi her biri mühim değerlerimizi akademik eğitim kadar önemli buluyor, insanın önce insan olması gerektiğine inanıyor, bunu sağlamak için gayret etmekten mutluluk duyuyoruz.

Temizlik

Sağlıklı bir yaşam için temizlik elbette şart. Bütün kullanım alanlarımızda hijyeni sağlamak kırmızı çizgilerimizden biri. Çocuklarımıza daima temiz ortam ve olanaklar sağlamak görevimiz. Bunların yanı sıra bireysel temizlik bilincini kazandırmak, takiplerini sağlamak; oyun ve etkinliklerle kalıcı öğrenimlerini kazandırmak için her gün tekrarlar yapıyor, hiçbir esnekliğe mahal vermemek için ekip ruhuyla çalışıyoruz.

Spor Sağlıktır

Yaşadığımız bu dijital çağda bedenen ve ruhen sağlıklı kalabilmek için spor nasıl da elzem! Bedenleri henüz gelişmekte olan yavrularımız içinse daha da önemli bir yerde. Farklı kategorilerde onlara hareket imkanı sağlamak; böylece zihin ve beden gelişimlerine katkıda bulunuyor olmak bizim için bir zevk.

Zihinsel Gelişim

Ezber yapmanın beyin üzerindeki olumlu etkileri yapılan birçok araştırmayla ortada. Zihnin esnekliğini ve kapasitesini arttırmak için en etkili yöntemlerden biri olan ezber hususu, yavrularımızı sıkmadan kazanımlarımız içinde yerini koruyor. Dua, sûre ve şiir ezberine büyük önem veriyor; takibi için hususi zaman ayırıyoruz. Ayrıca müzik derslerinde eğlenerek ezberledikleri şarkıları da unutmamak gerek. Gelişimleri için gayret ederken güzel anılar bırakabilmek hedeflerin en güzeli.